Call us

Info

Information

Svar på enkät till svenska partier inför EU-valet 9 juni

24-05-2024

Med anledning av valet till Europaparlamentet 9 juni genomförde Fackliga Brysselkontoret en enkätundersökning för att kartlägga hur svenska partier ställer sig till EU-frågor som är viktiga för facken och svenska arbetstagare. Vi redovisar alla partiers svar i sin helhet men också ett kortare referat här. ...

Uppdrag inom Europafacket (EFS)

25-10-2023

Här kan du läsa mer om LO, TCO och Sacos representation i styrelsen och dess kommitteer i Europafacket (EFS) ...

Uppdrag inom EU-organ

25-10-2023

Här hittar ni vem från LO, TCO och Saco som har vilket uppdrag i institutioner och EU-organ ...

EU och den svenska kollektivavtalsmodellen

18-07-2017

Fackliga Brysselkontoret har tagit fram en skrift med grundläggande information om den svenska kollektivavtalsmodellen och fackliga grundprinciper för EU-arbetet.  De svenska fackliga centralorganisationerna LO, TCO och Saco har en positiv grundinställning till EU och ...

Contact

The Brussels Office of the Swedish Trade Unions
Avenue de Tervueren 15
B-1040 Bryssel, Belgien.
info@brysselkontoret.se
Hitta oss på Facebook

Uppdrag

Fackligt.eu är hemsidan för LO/TCO/Saco:s Brysselkontor. Fackliga Brysselkontoret bevakar samarbetet i Europeiska unionen och stödjer centralorganisationernas arbete för en europeisk politik som motsvarar fackmedlemmarnas intressen och behov.

Data privacy policy

In our Data Privacy Policy you can find information about how we collect and process your personal data. For more information contact info@brysselkontoret.se
© 2022 LO/TCO/Saco:s Fackliga Brysselkontor. Alla rättigheter förbehållna. 
Website by 
redigera nära