Call us

Info

Information

Uppdrag inom Europafacket (EFS)

14-09-2021

EFS:s STYRELSE Ledamöter Susanna Gideonsson, LO susanna.gideonsson@lo.se Therese Svanström, TCO therese.svanstrom@tco.se Göran Arrius, Saco goran.arrius@saco.se Therese Guovelin, LO therese.guovelin@lo.se Peter Hellberg, TCO/Unionen peter.hellberg@unionen.se Suppleanter ...

Uppdrag inom EU-organ

14-09-2021

Här hittar ni vem från LO, TCO och Saco som har vilket uppdrag i institutioner och EU-organ.EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN – EESK Ledamöter Ellen Nygren, LO ellen.nygren@lo.se Sam Hägglund, LO sam.hagglund@lo.se Berivan Öngörur, TCO berivan.ongorur@tco.se Benny ...

Ny medarbetare på kontoret

04-05-2020

Den 20 april började Eva-Lena Kapanen som senior rådgivare på det Fackliga Brysselkontoret. Eva-Lena kommer närmast från Europaparlamentet och har en lång och gedigen erfarenhet från arbetet i EU:s institutioner. - Eva-Lena kommer att bli en stor tillgång ...

Ny chef till Fackliga Brysselkontoret

21-11-2019

Carl-Albert Hjelmborn har rekryterats som ny chef för LO:s, TCO:s och Sacos Brysselkontor. Han är för närvarande VD för Skåne European Office och har tidigare arbetat för Utbildningsdepartementet. - Carl-Albert är en utmärkt strateg och kommer bli en förträfflig ...

Ny broschyr! EU och jobbet – Hur påverkar EU dig som arbetstagare?

06-05-2019

Söndagen den 26 maj 2019 är det val till Europaparlamentet och du som EU-medborgare kan genom att rösta vara med och påverka den fortsatta utvecklingen av det europeiska samarbetet. EU är mycket mer än en gemensam marknad med fri rörlighet för varor, tjänster, kapital ...

LO/TCO/Saco:s ståndpunkt om EU:s framtid

03-10-2017

Den 1 mars 2017 presenterade EU-kommissionen en ”Vitbok om EU:s framtid – tankar och scenarier för EU-27 fram till 2025”. Syftet med vitboken är att främja en diskussion om hur och på vilka områden EU-samarbetet ska bedrivas i framtiden. Vitboken och därtill hörande ...

EU och den svenska kollektivavtalsmodellen

18-07-2017

Fackliga Brysselkontoret har tagit fram en skrift med grundläggande information om den svenska kollektivavtalsmodellen och fackliga grundprinciper för EU-arbetet.  De svenska fackliga centralorganisationerna LO, TCO och Saco har en positiv grundinställning till EU och ...

LO:s, TCO:s och Sacos gemensamma ståndpunkt om TTIP

29-06-2015

LO, TCO och Saco har gemensamt tagit fram en ståndpunkt om de pågående förhandlingarna om ett handels- och investeringsavtal mellan EU och USA (TTIP). Med anledning av förhandlingarna mellan EU och USA om ett handels- och investeringsavtal (Transatlantic Trade and ...

EU-kommissionen utlovar en nystart för den sociala dialogen

06-05-2015

30 år efter Val Duchesse anordnade EU-kommissionen igår en högnivåkonferens med arbetsmarknadsparterna på europeisk och nationell nivå om den sociala dialogens framtid. Kommissionen ser konferensen som ett första steg i arbetet med att stärka och fördjupa den sociala ...

Contact

The Brussels Office of the Swedish Trade Unions
Avenue de Tervueren 15
B-1040 Bryssel, Belgien.
info@brysselkontoret.se
Hitta oss på Facebook

Uppdrag

Fackligt.eu är hemsidan för LO/TCO/Saco:s Brysselkontor. Fackliga Brysselkontoret bevakar samarbetet i Europeiska unionen och stödjer centralorganisationernas arbete för en europeisk politik som motsvarar fackmedlemmarnas intressen och behov.

Data privacy policy

In our Data Privacy Policy you can find information about how we collect and process your personal data. For more information contact info@brysselkontoret.se
© 2017 LO/TCO/Saco:s Fackliga Brysselkontor. Alla rättigheter förbehållna. 
redigera nära