Call us

Uppdrag inom EU-organ

12-12-2022


EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN – EESK

Ledamöter


EUROPEISKA SOCIALFONDSKOMMITTÉN

Ledamot

Suppleanter

EU:s RÅDGIVANDE KOMMITTÉ FÖR ARBETSKRAFTENS FRIA RÖRLIGHET

Ledamöter

EU:s RÅDGIVANDE KOMMITTÉ FÖR HÄLSA OCH SÄKERHET PÅ ARBETSPLATSEN

Ledamot

Suppleanter

EU:s RÅDGIVANDE KOMMITTÉ FÖR SAMORDNING AV SOCIALFÖRSÄKRINGSSYSTEM

Ledamöter

Suppleant
  • Vakant, Saco

EU:s RÅDGIVANDE KOMMITTÉ FÖR YRKESUTBILDNING

Ledamot

Suppleant

EUROFOUND (Dublin)

Ledamot

Suppleant

CEDEFOP (Thessaloniki)

Ledamot
  • Vakant, Saco

Suppleant

ARBETSMILJÖBYRÅN (Bilbao)

Ledamot

Suppleant

Contact

The Brussels Office of the Swedish Trade Unions
Avenue de Tervueren 15
B-1040 Bryssel, Belgien.
info@brysselkontoret.se
Hitta oss på Facebook

Uppdrag

Fackligt.eu är hemsidan för LO/TCO/Saco:s Brysselkontor. Fackliga Brysselkontoret bevakar samarbetet i Europeiska unionen och stödjer centralorganisationernas arbete för en europeisk politik som motsvarar fackmedlemmarnas intressen och behov.

Data privacy policy

In our Data Privacy Policy you can find information about how we collect and process your personal data. For more information contact info@brysselkontoret.se
© 2017 LO/TCO/Saco:s Fackliga Brysselkontor. Alla rättigheter förbehållna. 
redigera nära