Call us

Uppdrag inom EU-organ

25-10-2023


EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN – EESK

Ledamöter


EUROPEISKA SOCIALFONDSKOMMITTÉN

Ledamot
Suppleanter

EU:s RÅDGIVANDE KOMMITTÉ FÖR ARBETSKRAFTENS FRIA RÖRLIGHET

Ledamöter

EU:s RÅDGIVANDE KOMMITTÉ FÖR ARBETSMILJÖ

Ledamot
Suppleanter

EU:s RÅDGIVANDE KOMMITTÉ FÖR SAMORDNING AV SOCIALFÖRSÄKRINGSSYSTEM

Ledamöter
Suppleant
  • Vakant, Saco

EU:s RÅDGIVANDE KOMMITTÉ FÖR YRKESUTBILDNING

Ledamot
Suppleant

EUROFOUND (Dublin)

Ledamot
Suppleant

CEDEFOP (Thessaloniki)

Ledamot
  • Hedvig Modin, Saco
    hedvig.modin@saco.se 
Suppleant

ARBETSMILJÖBYRÅN (Bilbao)

Ledamot
Suppleant

Contact

The Brussels Office of the Swedish Trade Unions
Avenue de Tervueren 15
B-1040 Bryssel, Belgien.
info@brysselkontoret.se
Hitta oss på Facebook

Uppdrag

Fackligt.eu är hemsidan för LO/TCO/Saco:s Brysselkontor. Fackliga Brysselkontoret bevakar samarbetet i Europeiska unionen och stödjer centralorganisationernas arbete för en europeisk politik som motsvarar fackmedlemmarnas intressen och behov.

Data privacy policy

In our Data Privacy Policy you can find information about how we collect and process your personal data. For more information contact info@brysselkontoret.se
© 2022 LO/TCO/Saco:s Fackliga Brysselkontor. Alla rättigheter förbehållna. 
Website by 
redigera nära