Call us

Besök Bryssel

Planerar ert fackförbund en studieresa till Bryssel? Vill ni ordna med möten i EU:s huvudstad?

Vi på det fackliga Brysselkontoret hjälper gärna fackliga grupper med planering och upplägg av program för besök i Bryssel. Förutom en genomgång av vår verksamhet och arbete, kan vi hjälpa till med besök på bland annat Europaparlamentet, EU-kommissionen samt övriga EU-institutioner och organ efter önskemål.

Vi har två konferenslokaler som vi lånar ut till fackliga grupper och hyr ut till utomstående.

Fackliga Brysselkontoret håller till i ett så kallat Maison du Maître-hus, inspirerat av Jugendstilen, och byggt 1907.

För hjälp med besök och program, kontakta Jonna Jaakke (adressuppgifter under "kontakt").

Contact

The Brussels Office of the Swedish Trade Unions
Avenue de Tervueren 15
B-1040 Bryssel, Belgien.
info@brysselkontoret.se
Hitta oss på Facebook

Uppdrag

Fackligt.eu är hemsidan för LO/TCO/Saco:s Brysselkontor. Fackliga Brysselkontoret bevakar samarbetet i Europeiska unionen och stödjer centralorganisationernas arbete för en europeisk politik som motsvarar fackmedlemmarnas intressen och behov.

Data privacy policy

In our Data Privacy Policy you can find information about how we collect and process your personal data. For more information contact info@brysselkontoret.se
© 2022 LO/TCO/Saco:s Fackliga Brysselkontor. Alla rättigheter förbehållna. 
Website by 
redigera nära