Call us

EU och den svenska kollektivavtalsmodellen

18-07-2017

Fackliga Brysselkontoret har tagit fram en skrift med grundläggande information om den svenska kollektivavtalsmodellen och fackliga grundprinciper för EU-arbetet. 
De svenska fackliga centralorganisationerna LO, TCO och Saco har en positiv grundinställning till EU och är övertygade om att det europeiska samarbetet har en potential att främja en hållbar tillväxt och sysselsättning. Samtidigt måste grundläggande fackliga fri- och rättigheter garanteras och den svenska kollektivavtalsmodellen värnas.

Fackliga Brysselkontoret har därför tagit fram skriften ”EU och den svenska kollektivavtalsmodellen” som på ett kortfattat och lättfattligt sätt förklarar vår kollektivavtalsmodell och hur den relaterar till EU:s verksamheter. Skriften lyfter fram fackliga grundprinciper för EU-arbetet, med centrala aspekter som vi anser att EU:s institutioner bör ta i beaktande när de utformar olika rättsakter och inriktningsdokument.

Ladda ner skriften  här (svensk version).

Ladda ner skriften  här (engelsk version).

Contact

The Brussels Office of the Swedish Trade Unions
Avenue de Tervueren 15
B-1040 Bryssel, Belgien.
info@brysselkontoret.se
Hitta oss på Facebook

Uppdrag

Fackligt.eu är hemsidan för LO/TCO/Saco:s Brysselkontor. Fackliga Brysselkontoret bevakar samarbetet i Europeiska unionen och stödjer centralorganisationernas arbete för en europeisk politik som motsvarar fackmedlemmarnas intressen och behov.

Data privacy policy

In our Data Privacy Policy you can find information about how we collect and process your personal data. For more information contact info@brysselkontoret.se
© 2022 LO/TCO/Saco:s Fackliga Brysselkontor. Alla rättigheter förbehållna. 
Website by 
redigera nära