Call us

Svar på enkät till svenska partier inför EU-valet 9 juni

24-05-2024

Med anledning av valet till Europaparlamentet den 9 juni genomförde Fackliga Brysselkontoret en enkätundersökning för att kartlägga hur svenska partier ställer sig till EU-frågor som är viktiga för facken och svenska arbetstagare. Enkäten innehåller 15 frågor som rör social dialog, arbetsmiljö, grön och digital omställning, den inre marknaden, arbetsvillkor, jämställdhet komptensförsörjning samt EU:s framtid och kommande utvidgning. Här redovisar vi alla partiers svar i sin helhet men också ett kortare referat.

Läs partiernas svar i sin helhet här

Läs ett kortare referat här

Contact

The Brussels Office of the Swedish Trade Unions
Avenue de Tervueren 15
B-1040 Bryssel, Belgien.
info@brysselkontoret.se
Hitta oss på Facebook

Uppdrag

Fackligt.eu är hemsidan för LO/TCO/Saco:s Brysselkontor. Fackliga Brysselkontoret bevakar samarbetet i Europeiska unionen och stödjer centralorganisationernas arbete för en europeisk politik som motsvarar fackmedlemmarnas intressen och behov.

Data privacy policy

In our Data Privacy Policy you can find information about how we collect and process your personal data. For more information contact info@brysselkontoret.se
© 2022 LO/TCO/Saco:s Fackliga Brysselkontor. Alla rättigheter förbehållna. 
Website by 
redigera nära