Call us

Uppdrag inom Europafacket (EFS)

12-12-2022

EFS:s STYRELSE

Ledamöter


Suppleanter

EFS:s KOMMITTÉER

Collective Bargaining and Wage Coordination committee

Ledamot
Suppleanter
Economic committee

Ledamot

Suppleanter

Social Protection committee

Ledamot

Suppleanter

Economic and Social Cohesion and Regional Policies committee

Ledamot

Suppleant

Mobility, Migration and Inclusion committee

Ledamot

Suppleanter

Sustainable Development, Energy and Climate Change committee

Ledamot

Suppleanter

Education and Training committee

Ledamot

Suppleanter

Labour and Internal market Legislation committee

Ledamot

Suppleanter

International, Trade and International Development committee

Ledamot
  • Vakant

Suppleanter

Workers´s participation and Company Policy committee

Ledamot

Suppleanter

Press, Communication and Campaigns committee

Ledamot

Suppleanter

TUSLO (Trade Union Semester Liaison Officers)

Ledamot

Suppleanter

Health and Safety committee

Ledamot

Suppleanter

Standardisation committee

Ledamot

Suppleanter

Employment and Labour market committee

Ledamot

Suppleanter

Social Dialogue committee

Ledamot

Suppleanter

EFS:s PERMANENTA KOMMITTÉER

Women’s committee

Ledamot

Youth committee

Ledamot

ETUI pedagogical committee

Ledamot

NETLEX

Ledamot

EUROCADRES

Ledamot

Contact

The Brussels Office of the Swedish Trade Unions
Avenue de Tervueren 15
B-1040 Bryssel, Belgien.
info@brysselkontoret.se
Hitta oss på Facebook

Uppdrag

Fackligt.eu är hemsidan för LO/TCO/Saco:s Brysselkontor. Fackliga Brysselkontoret bevakar samarbetet i Europeiska unionen och stödjer centralorganisationernas arbete för en europeisk politik som motsvarar fackmedlemmarnas intressen och behov.

Data privacy policy

In our Data Privacy Policy you can find information about how we collect and process your personal data. For more information contact info@brysselkontoret.se
© 2017 LO/TCO/Saco:s Fackliga Brysselkontor. Alla rättigheter förbehållna. 
redigera nära