Call us

Uppdrag inom Europafacket (EFS)

25-10-2023

EFS:s STYRELSE

Ledamöter

Suppleanter

EUROFACKET:S KOMMITTÉER

Collective Bargaining and Wage Coordination committee

Ledamot
Suppleanter
Economic committee

Ledamot
Suppleanter

Social Protection and Pension committee

Ledamot
Suppleanter

Regional, Economic and Social Cohesion committee

Ledamot
Suppleant

Migration and Inclusion committee

Ledamot
Suppleanter

Just Transition committee

Ledamot
Suppleanter

Training, VET and Skills committee

Ledamot
Suppleanter

Fundamental Rights and Internal market Legislation committee

Ledamot
Suppleanter

Trade and External relations committee

Ledamot
  • Jenny Grensman, Saco
    jenny.grensman@saco.se 
Suppleanter

Workers´s participation and Company Policy committee

Ledamot
Suppleanter

Press, Communication and Campaigns committee

Ledamot
Suppleanter

TUSLO (Trade Union Semester Liaison Officers)

Ledamot
Suppleanter

Health and Safety committee

Ledamot
Suppleanter

Standardisation committee

Ledamot
Suppleanter

Quality Employment and Labour market committee

Ledamot
Suppleanter

Social Dialogue committee


Ledamot
Suppleanter

Women’s committee

Ledamot

Youth committee

Ledamot

ETUI pedagogical committee

Ledamot
Suppleanter
  • Vakant, TCO
  • Vakant, Saco

NETLEX

Ledamot

Contact

The Brussels Office of the Swedish Trade Unions
Avenue de Tervueren 15
B-1040 Bryssel, Belgien.
info@brysselkontoret.se
Hitta oss på Facebook

Uppdrag

Fackligt.eu är hemsidan för LO/TCO/Saco:s Brysselkontor. Fackliga Brysselkontoret bevakar samarbetet i Europeiska unionen och stödjer centralorganisationernas arbete för en europeisk politik som motsvarar fackmedlemmarnas intressen och behov.

Data privacy policy

In our Data Privacy Policy you can find information about how we collect and process your personal data. For more information contact info@brysselkontoret.se
© 2022 LO/TCO/Saco:s Fackliga Brysselkontor. Alla rättigheter förbehållna. 
Website by 
redigera nära