Call us

Praktik

Sök praktik på LO/TCO/Sacos Brysselkontor

Ta chansen att lära dig mer om EU på ett representationskontor i EU:s huvudstad!

LO, TCO och Saco:s gemensamma Brysselkontor har till uppgift att bevaka samarbetet i Europeiska unionen och stödja centralorganisationernas och deras medlemsförbunds arbete för en europeisk politik som motsvarar deras medlemmars intressen och behov.

Vi som jobbar här arbetar för alla tre organisationer samtidigt. Hos oss får du som praktikant stora möjligheter att bidra till verksamheten. Arbetet innehåller kvalificerad kunskapsinsamling från EU:s institutioner och andra intressenter i Bryssel och rapportering till hemmaorganisationerna. Arbetsuppgifterna består också av att delta i nätverksmöten, seminarier och konferenser i Bryssel, samt att bistå med en del praktiska uppgifter, till exempel stöd vid organisering av event. Målet är att praktiken ska leda till en ökad allmän förståelse för EU-institutionerna och deras funktionssätt och en fördjupad förståelse för hur arbetet med de facklig-politiska frågorna fungerar inom EU.

Vi söker dig som har god förmåga att uttrycka dig skriftligt och muntligt på svenska och engelska (kunskaper i franska eller andra europeiska språk är meriterande). Du har också ett stort intresse för Europa och kunskaper om hur EU:s beslutsprocesser fungerar. Vi utgår från att du också har ett stort intresse för facklig-politiska frågor.

Grundförutsättningen är att du är inskriven som student vid något universitet och att praktiken utgör en integrerad del av en relevant universitetsutbildning. Medborgarskap i ett av EU:s medlemsstater krävs av formella skäl.

Praktiken är inte betald, vilket förutsätter egen finansiering, exempelvis genom studiemedel och eventuella stipendier (Erasmus+). Vi betalar en tur- och returresa från Sverige till Bryssel, och månadskort för kollektivtrafiken i Bryssel under praktikperioden. Vad gäller bostad ordnar praktikanten antingen bostad själv till egen kostnad – utbudet är ganska stort och kontoret kan bidra med tips – eller så kan kontoret erbjuda en enkel bostad i kontorets fastighet utan kostnad. Notera dock att du kan behöva dela gemensamma utrymmen med andra boenden i perioder.

Höstterminer: För praktik under hösten är sista ansökningsdatum 15 mars varje år.

Vårterminer: För praktik under våren är sista ansökningsdatum 15 oktober varje år. Efter sista ansökningsdag gör vi ett urval, varefter några kandidater kallas till en intervju och ett enklare test.

Du är välkommen att skicka din ansökan (personligt brev + cv) till jonna@brysselkontoret.se

Vid frågor vänligen kontakta Jonna Jaakke på +32 (0)478 933 422 eller Carl-Albert Hjelmborn (kontorschef) +32 (0)473 944 951.

Contact

The Brussels Office of the Swedish Trade Unions
Avenue de Tervueren 15
B-1040 Bryssel, Belgien.
info@brysselkontoret.se
Hitta oss på Facebook

Uppdrag

Fackligt.eu är hemsidan för LO/TCO/Saco:s Brysselkontor. Fackliga Brysselkontoret bevakar samarbetet i Europeiska unionen och stödjer centralorganisationernas arbete för en europeisk politik som motsvarar fackmedlemmarnas intressen och behov.

Data privacy policy

In our Data Privacy Policy you can find information about how we collect and process your personal data. For more information contact info@brysselkontoret.se
© 2022 LO/TCO/Saco:s Fackliga Brysselkontor. Alla rättigheter förbehållna. 
Website by 
redigera nära