LO/TCO/Saco:s Brysselkontor

OM OSS

LO:s, TCO:s och Sacos gemensamma Brysselkontor har som uppgift att bevaka samarbetet i Europeiska unionen och stödja centralorganisationernas arbete för en europeisk politik som motsvarar fackmedlemmarnas intressen och behov.

EU:s politik och beslut har, direkt och indirekt, stor betydelse för svenska löntagare och fackligt aktiva. Därför måste de fackliga organisationerna finnas på plats och bevaka unionens utveckling och lagstiftning.

AKTUELLT

Nyheter från europaportalen.se

INFORMATION FRÅN
FACKLIGT.EU

Inom ramen för det gemensamma arbetet i EU-frågor utarbetar LO, TCO, Saco positionspapper och ståndpunkter i olika sakfrågor. Dessa ståndpunkter och annan information finns under denna rubrik. Fackliga Brysselkontoret har även tagit fram skriften ”EU och den svenska kollektivavtalsmodellen” med grundläggande information om den svenska kollektivavtalsmodellen och fackliga grundprinciper i EU-arbetet.

Fackliga uppdrag
i Europa

Det svenska fackliga arbetet i Europa och EU bedrivs också inom Europafacket, Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén, den sociala dialogen samt genom deltagande i EU:s institutioners olika arbetsgrupper och kommittéer. I de olika organen sitter representanter från LO, TCO och Saco. Läs mer om vem som innehar vilket uppdrag här.

Kontakt

LO/TCO/Saco:s Brysselkontor
Avenue de Tervueren 15
B-1040 Bryssel, Belgien.
info@brysselkontoret.se
Hitta oss på Facebook

UPPDRAG

Fackligt.eu är hemsidan för LO/TCO/Saco:s Brysselkontor. Fackliga Brysselkontoret bevakar samarbetet i Europeiska unionen och stödjer centralorganisationernas arbete för en europeisk politik som motsvarar fackmedlemmarnas intressen och behov.

DATA PRIVACY POLICY

In our Data Privacy Policy you can find information about how we collect and process your personal data. For more information contact info@brysselkontoret.se