LO/TCO/Saco:s Brysselkontor

OM OSS

LO:s, TCO:s och Sacos gemensamma Brysselkontor har som uppgift att bevaka samarbetet i Europeiska unionen och stödja centralorganisationernas arbete för en europeisk politik som motsvarar fackmedlemmarnas intressen och behov.

EU:s politik och beslut har, direkt och indirekt, stor betydelse för svenska löntagare och fackligt aktiva. Därför måste de fackliga organisationerna finnas på plats och bevaka unionens utveckling och lagstiftning.

AKTUELLT

Nyheter från europaportalen.se

  • Ofriheten ökar i Europa

    Sverige, Norge och Finland Europas friaste länder. Men i länder som Ungern och Turkiet försämras medborgarnas politiska och […]

  • Näthat stoppas allt snabbare

    Facebook, Twitter, YouTube och Microsoft har efter en uppgörelse med EU-kommissionen blivit allt bättre på att plocka bort […]

  • Grekland kan få vänta på krislån

    Det är osäkert om Grekland kommer få besked om ny utbetalning av krislån när eurogruppens finansministrar träffas […]

INFORMATION FRÅN
FACKLIGT.EU

Inom ramen för det gemensamma arbetet i EU-frågor utarbetar LO, TCO, Saco positionspapper och ståndpunkter i olika sakfrågor. Dessa ståndpunkter och annan information finns under denna rubrik. Fackliga Brysselkontoret har även tagit fram skriften ”EU och den svenska kollektivavtalsmodellen” med grundläggande information om den svenska kollektivavtalsmodellen och fackliga grundprinciper i EU-arbetet.

Fackliga uppdrag
i Europa

Det svenska fackliga arbetet i Europa och EU bedrivs också inom Europafacket, Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén, den sociala dialogen samt genom deltagande i EU:s institutioners olika arbetsgrupper och kommittéer. I de olika organen sitter representanter från LO, TCO och Saco. Läs mer om vem som innehar vilket uppdrag här.

Kontakt

LO/TCO/Saco:s Brysselkontor
Avenue de Tervueren 15
B-1040 Bryssel, Belgien.
+32-2 732 18 00
info@brysselkontoret.se
Hitta oss på Facebook

UPPDRAG

Fackligt.eu är hemsidan för LO/TCO/Saco:s Brysselkontor. Fackliga Brysselkontoret bevakar samarbetet i Europeiska unionen och stödjer centralorganisationernas arbete för en europeisk politik som motsvarar fackmedlemmarnas intressen och behov.