Ny rapport från EU-kommissionen vill se mer ägande hos löntagarna

Att arbetstagare äger aktier i företaget de arbetar i har visat sig gynnsamt, enligt en ny rapport från EU-kommissionen. 

Europafacket ställer krav på nya EU-kommissionen

Investeringar och samråd med arbetsmarknadens parter centralt i Europafackets uppmaningar till den nyvalda kommissionen.

Parlamentet håller inne pengar för omdiskuterade expertgrupper

Europaparlamentet har beslutat att frysa budgeten för EU-kommissionens expertgrupper tills insynen i deras arbete ökar.

Stoiber uppmanar till fortsatt avreglering – Europafacket protesterar

EU-kommissionens regelförenklingsarbete uppmanas att fortsätta. Europafacket menar att EU behöver minska sin byråkrati men inte till priset av arbetstagarnas hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. 

Arbetsmarknadsministrarna överens om kamp mot svartjobb

EU:s arbetsmarknadsministrar har kommit överens om en allmän riktlinje vad gäller förslaget till beslut om att inrätta ett europeiskt forum för att förbättra samarbetet när det gäller att förebygga och bekämpa odeklarerat arbete.

Powered by WordPress | Palm Pre Reviews at Palm Pre Blog. | Thanks to Juicers, Free MMO and Fat burning furnace