Vad vi gör

LO:s, TCO:s och Sacos gemensamma Brysselkontor har som uppgift att bevaka samarbetet i Europeiska unionen och stödja centralorganisationernas arbete för en europeisk politik som motsvarar fackmedlemmarnas intressen och behov.

EU:s politik och beslut har, direkt och indirekt, stor betydelse för svenska löntagare och fackligt aktiva. Därför måste de fackliga organisationerna finnas på plats och bevaka unionens utveckling och lagstiftning. Läs mer

Kontakt

LO/TCO/Saco:s Brysselkontor
Avenue de Tervueren 15
B-1040 Bryssel, Belgien.
Tel: +32-2 732 18 00
Fax: +32–2 732 21 15
E-post: info@brysselkontoret.se

Kontakta medarbetare på Brysselkontoret

map

Nyheter från europaportalen.se

Orbán: Fängelse eller utvisning den vänligaste formen av försvar

2016-07-28

Den ungerske premiärministern Viktor Orbán går till allt hårdare attack mot Bryssel och menar att EU:s byråkrater hindrar ungrarna från att hantera migration och islam på det sätt de anser bäst.

Spanien och Portugal bröt mot budgetregler – slipper böter

2016-07-27

På grund av det politiska läget och EU-tvivel väljer EU-kommissionen att inte bötfälla Spanien och Portugal för budgetbrott.

Polen får tre månader att lösa författningsfråga

2016-07-27

EU-kommissionen anser att rättssäkerheten i Polen är systematiskt hotad och tar därför ytterligare ett steg mot att dra landet inför EU-domstolen.

Information från fackligt.eu

Ny chef på Fackliga Brysselkontoret

Karla Wixe blir ny chef på Fackliga Brysselkontoret. Hon efterträder Per Hilmersson som numera är […]

LO:s, TCO:s och Sacos gemensamma ståndpunkt om TTIP

LO, TCO och Saco har gemensamt tagit fram en ståndpunkt om de pågående förhandlingarna om […]

EU och den svenska kollektivavtalsmodellen

Fackliga Brysselkontoret har tagit fram en skrift med grundläggande information om den svenska kollektivavtalsmodellen och […]