Vad vi gör

LO:s, TCO:s och Sacos gemensamma Brysselkontor har som uppgift att bevaka samarbetet i Europeiska unionen och stödja centralorganisationernas arbete för en europeisk politik som motsvarar fackmedlemmarnas intressen och behov.

EU:s politik och beslut har, direkt och indirekt, stor betydelse för svenska löntagare och fackligt aktiva. Därför måste de fackliga organisationerna finnas på plats och bevaka unionens utveckling och lagstiftning. Läs mer

Kontakt

LO/TCO/Saco:s Brysselkontor
Avenue de Tervueren 15
B-1040 Bryssel, Belgien.
Tel: +32-2 732 18 00
Fax: +32–2 732 21 15
E-post: info@brysselkontoret.se

Kontakta medarbetare på Brysselkontoret

map

Nyheter från europaportalen.se

Krigsdrabbat Ukraina ges skuldlättnader

2015-08-28

Efter långa och tuffa förhandlingar har Ukraina nått en kompromiss med internationella långivare.

Höjda löner ska minska korruption i Rumänien

2015-08-27

Rumäniens läkare och sjuksköterskor får 25 procent lönelyft för att det bland annat ska motverka den omfattande förekomsten av mutor.

Ungern överväger sätta in armén mot flyktingar

2015-08-26

Ungern och Tyskland har helt olika sätt att förhålla sig i den rådande akuta flyktingsituationen.

Information från fackligt.eu

LO:s, TCO:s och Sacos gemensamma ståndpunkt om TTIP

LO, TCO och Saco har gemensamt tagit fram en ståndpunkt om de pågående förhandlingarna om […]

EU och den svenska kollektivavtalsmodellen

Fackliga Brysselkontoret har tagit fram en skrift med grundläggande information om den svenska kollektivavtalsmodellen och […]

EU-kommissionen vill att parterna levererar ekonomisk tillväxt

Vid en konferens om den sociala dialogen i Riga uppmanade EU-kommissionen arbetsmarknadens parter att bli mer […]