Vad vi gör

LO:s, TCO:s och Sacos gemensamma Brysselkontor har som uppgift att bevaka samarbetet i Europeiska unionen och stödja centralorganisationernas arbete för en europeisk politik som motsvarar fackmedlemmarnas intressen och behov.

EU:s politik och beslut har, direkt och indirekt, stor betydelse för svenska löntagare och fackligt aktiva. Därför måste de fackliga organisationerna finnas på plats och bevaka unionens utveckling och lagstiftning. Läs mer

Kontakt

LO/TCO/Saco:s Brysselkontor
Avenue de Tervueren 15
B-1040 Bryssel, Belgien.
Tel: +32-2 732 18 00
Fax: +32–2 732 21 15
E-post: info@brysselkontoret.se

Kontakta medarbetare på Brysselkontoret

map

Nyheter från europaportalen.se

Kristina Winberg fokuserar på terrorism och flyktingar

2015-05-22

Sverigedemokraten Kristina Winberg vill motverka terrorism med lagring av passagerarlistor från flyg, färjor och tåg.

David Cameron skärper invandringspolitiken

2015-05-22

Premiärminister David Cameron vill försvåra för utlänningar att olovligen stanna i Storbritannien och minska behovet av kvalificerad invandrad arbetskraft.

Svensk blir Camerons EU-rådgivare

2015-05-22

Premiärminister David Cameron har rekryterat en svensk inför den stundande omförhandlingen av Storbritanniens EU-medlemskap.

Information från fackligt.eu

EU-kommissionen vill att parterna levererar ekonomisk tillväxt

Vid en konferens om den sociala dialogen i Riga uppmanade EU-kommissionen arbetsmarknadens parter att bli mer […]

Sysselsättningsutskottet kräver ett TTIP som inte försvagar arbetstagarnas rättigheter

Igår antog Europaparlamentets sysselsättningsutskott sitt yttrande om de pågående handelsförhandlingarna mellan EU och USA. Utskottsmajoriteten […]

LO/TCO/Saco-förslag för att skydda arbetstagare i TTIP

LO, TCO och Saco har skickat in konkreta förslag till formuleringar i det kommande handelsavtalet […]