Vad vi gör

LO:s, TCO:s och Sacos gemensamma Brysselkontor har som uppgift att bevaka samarbetet i Europeiska unionen och stödja centralorganisationernas arbete för en europeisk politik som motsvarar fackmedlemmarnas intressen och behov.

EU:s politik och beslut har, direkt och indirekt, stor betydelse för svenska löntagare och fackligt aktiva. Därför måste de fackliga organisationerna finnas på plats och bevaka unionens utveckling och lagstiftning. Läs mer

Kontakt

LO/TCO/Saco:s Brysselkontor
Avenue de Tervueren 15
B-1040 Bryssel, Belgien.
Tel: +32-2 732 18 00
Fax: +32–2 732 21 15
E-post: info@brysselkontoret.se

Kontakta medarbetare på Brysselkontoret

map

Nyheter från europaportalen.se

EU-kommissionen: Ljusaste ekonomiska våren på flera år

2015-05-05

En ovanligt positiv ekonomikommissionär ser EU gå en ljus ekonomisk vår till mötes.

Flyktinghjälp dröjer

2015-05-05

Extra pengar och båtar till EU:s räddningsinsats på Medelhavet är fast i teknikaliteter. Italien förväntar sig extra EU-bidrag för sina insatser.

Sverige halkar ned i mammatopp

2015-05-05

Sverige åker ned två placeringar och hamnar sist i Norden av de länder där det är bäst att bli mamma.

Information från fackligt.eu

EU-kommissionen vill att parterna levererar ekonomisk tillväxt

Vid en konferens om den sociala dialogen i Riga uppmanade EU-kommissionen arbetsmarknadens parter att bli mer […]

Sysselsättningsutskottet kräver ett TTIP som inte försvagar arbetstagarnas rättigheter

Igår antog Europaparlamentets sysselsättningsutskott sitt yttrande om de pågående handelsförhandlingarna mellan EU och USA. Utskottsmajoriteten […]

LO/TCO/Saco-förslag för att skydda arbetstagare i TTIP

LO, TCO och Saco har skickat in konkreta förslag till formuleringar i det kommande handelsavtalet […]