Europaparlamentet efterfrågar krafttag mot ungdomsarbetslösheten

Europaparlamentet efterfrågade igår krafttag för att ta itu med ungdomsarbetslösheten. I en resolution uppmanar parlamentet bland annat minimiregler för lärlingsutbildningar och anständiga löner samt ökat EU-stöd till sysselsättningsrelaterade program.

Gemensam deklaration om TTIP från EFS och AFL-CIO

Inför det fortsatta förhandlingarna om ett handels- och investeringsavtal mellan EU och USA har de amerikanska och europeiska facken – AFL-CIO och Europafacket (EFS) – antagit en deklaration med gemensamma principer.

Sysselsättnings- och Laval-relaterade krav från Europafacket på nyvalda parlamentet

Med 25 miljoner arbetslösa i Europa måste EU prioritera framtagandet av en ny sysselsättningsstrategi menar Europafacket i ett gratulationsbrev till de invalda parlamentsledamöterna. Ett socialt protokoll till EU-fördragen och likabehandling för migrerande arbetskraft är andra frågor som de vill att Europaparlamentet ska ta tag i.

Arbetstidsavtal för kanaltransporter blir direktiv

Ett två år gammalt avtal mellan arbetsmarknadsparterna om arbetstid vid transporter på inre vattenvägar presenteras nu som ett direktiv av EU-kommissionen.

Drygt 10 % arbetslöshet i EU men högre i euroländerna

Siffror från Eurostat visar att arbetslösheten i hela EU nu ligger på 10,3 %. I euroländerna är arbetslösheten emellertid högre, 11,6 %. Samtidigt visar en rapport från EU-kommissionen att sysselsättning, BNP och hushållens inkomster i EU ökar för första gången sedan 2011.  

Powered by WordPress | Palm Pre Reviews at Palm Pre Blog. | Thanks to Juicers, Free MMO and Fat burning furnace