Nytt europeiskt nätverk för arbetsförmedlingar

Det nya nätverket av offentliga arbetsförmedlingar utgör en milstolpe i implementeringen av ungdomsgarantin menar EU-kommissionen.

Utbytesstudier ökar chansen att få jobb

De som läst i ett annat land får lättare jobb än andra studenter, visar en ny undersökning.

LO, TCO och Saco gratulerar Cecilia Malmström

Cecilia Malmström har nominerats till att bli handelskommissionär i den nya EU-kommission som planeras tillträda den 1 november. Ordförandena för LO, TCO och Saco har gratulerat Malmström och klargjort de svenska fackens syn på de pågående handelsförhandlingarna med USA.

Rörlighet över gränserna ska främja EU:s arbetsmarknad enligt ny rapport

Jämställdhet, ökad sysselsättning bland både unga och gamla samt migration och rörlighet över gränserna behövs för att hantera effekterna av att befolkningen blir äldre. Detta framgår av en rapport från EU-kommissionen och OECD.

Nya EU-kommissionen prioriterar tillväxt, jobb och konkurrenskraft

I onsdags presenterade EU-kommissionens näste ordförande Jean-Claude Juncker sitt förslag till fördelning av portföljer till de 27 kommissionärskandidaterna. En nyhet är att de 7 vice ordföranden får vetorätt mot övriga kommissionärers förslag.

Powered by WordPress | Palm Pre Reviews at Palm Pre Blog. | Thanks to Juicers, Free MMO and Fat burning furnace