Ny tidsfrist för Sverige att stoppa visstidsmissbruk

EU-kommissionen upprepar sin kritik mot de svenska reglerna om tidsbegränsade anställningar. Nu har Sverige två månader på sig att ändra lagstiftningen.

Nytt EU-forum mot svartarbete

Ett europeiskt forum med tillsynsorgan från EU-länderna ska förhindra odeklarerat arbete. Det föreslog EU-kommissionen i dag.

LO/TCO/Saco: Ställ krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling

Ordförandena för LO, TCO och Saco skriver idag gemensamt i Dagens Samhälle om de nya upphandlingsreglerna som nyligen antagits på EU-nivå. Genomförandet av reglerna i Sverige bör se till att staten och kommunerna ställer krav på kollektivavtal vid upphandlingen.

EU-kampanj mot stress i arbetslivet

En ny kampanj från Europeiska arbetsmiljöbyrån ska uppmärksamma och hantera stress på jobbet.

Europafacklig demonstration för investeringar, jobb och jämlikhet

Idag arrangerar Europafacket en stor demonstration i Bryssel med uppmaning till en ny färdriktning för Europa, för investeringar, sysselsättning och jämlikhet.

Powered by WordPress | Palm Pre Reviews at Palm Pre Blog. | Thanks to Juicers, Free MMO and Fat burning furnace