Stoiber uppmanar till fortsatt avreglering – Europafacket protesterar

EU-kommissionens regelförenklingsarbete uppmanas att fortsätta. Europafacket menar att EU behöver minska sin byråkrati men inte till priset av arbetstagarnas hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. 

Arbetsmarknadsministrarna överens om kamp mot svartjobb

EU:s arbetsmarknadsministrar har kommit överens om en allmän riktlinje vad gäller förslaget till beslut om att inrätta ett europeiskt forum för att förbättra samarbetet när det gäller att förebygga och bekämpa odeklarerat arbete.

Europafackliga ledare uppmanar till investeringar och social dialog

Idag möttes en rad europafackliga ledare i Rom, inför EU:s jobbtoppmöte i Milano på onsdag, för att påminna om att EU behöver investeringar och mer social dialog för att öka jobb och tillväxt. 

Kommissionärskandidat gav svar om jobb och social rättvisa

Europaparlamentets sysselsättningsutskott frågade igår ut Marianne Thyssen, kandidat till att bli ny EU-kommissionär för sysselsättning och socialpolitik. Thyssen fick många frågor om hur arbetslösheten och fattigdomen i EU ska bekämpas och hur arbetstagarnas rättigheter kan stärkas.

Nya riktlinjer om diskriminering antagna av arbetsmarknadsparter

Fack och arbetsgivare inom europeiska kommuner och landsting har antagit nya riktlinjer för att främja migration och motverka diskriminering.

Powered by WordPress | Palm Pre Reviews at Palm Pre Blog. | Thanks to Juicers, Free MMO and Fat burning furnace