SOCIALA DIALOGKOMMITTÉN

Ledamot

Åsa Törnlund, LO
asa.tornlund@lo.se 

Suppleant
Mika Domisch, TCO
mika.domisch@tco.se

2:a Suppleant
Vakant, Saco

 

UNDERGRUPP: MAKROEKONOMISKA GRUPPEN

Ledamot
Göran Zettergren, TCO
goran.zettergren@tco.se
08-782 91 33

Suppleant

Thomas Carlén, LO
thomas.carlen@lo.se
08-796 28 16

2:a Suppleant

Vakant, Saco

 

UNDERGRUPP: ARBETSMARKNADSGRUPPEN

Ledamot

Oscar Ernerot, LO
oscar.ernerot@lo.se
08-796 27 89

Suppleant

Mats Essemyr, TCO
mats.essemyr@tco.se
08-782 92 72

2:a Suppleant

Vakant, Saco

 

UNDERGRUPP: UTBILDNING OCH LIVSLÅNGT LÄRANDE

Ledamot
Germán Bender-Pulido, TCO
german@tco.se
08-782 91 85

Suppleant
Thomas Hagnefur, LO
thomas.hagnefur@lo.se
08-796 27 20

2:a suppleant

Vakant, Saco

Kontakt

LO/TCO/Saco:s Brysselkontor
Avenue de Tervueren 15
B-1040 Bryssel, Belgien.
info@brysselkontoret.se
Hitta oss på Facebook

UPPDRAG

Fackligt.eu är hemsidan för LO/TCO/Saco:s Brysselkontor. Fackliga Brysselkontoret bevakar samarbetet i Europeiska unionen och stödjer centralorganisationernas arbete för en europeisk politik som motsvarar fackmedlemmarnas intressen och behov.

DATA PRIVACY POLICY

In our Data Privacy Policy you can find information about how we collect and process your personal data. For more information contact info@brysselkontoret.se