SOCIALA DIALOGKOMMITTÉN

Ledamot

Åsa Törnlund, LO
asa.tornlund@lo.se 

Suppleant
Mika Domisch, TCO
mika.domisch@tco.se

2:a Suppleant
Vakant, Saco

 

UNDERGRUPP: MAKROEKONOMISKA GRUPPEN

Ledamot
Göran Zettergren, TCO
goran.zettergren@tco.se
08-782 91 33

Suppleant

Thomas Carlén, LO
thomas.carlen@lo.se
08-796 28 16

2:a Suppleant

Vakant, Saco

 

UNDERGRUPP: ARBETSMARKNADSGRUPPEN

Ledamot

Oscar Ernerot, LO
oscar.ernerot@lo.se
08-796 27 89

Suppleant

Mats Essemyr, TCO
mats.essemyr@tco.se
08-782 92 72

2:a Suppleant

Vakant, Saco

 

UNDERGRUPP: UTBILDNING OCH LIVSLÅNGT LÄRANDE

Ledamot
Germán Bender-Pulido, TCO
german@tco.se
08-782 91 85

Suppleant
Thomas Hagnefur, LO
thomas.hagnefur@lo.se
08-796 27 20

2:a suppleant

Vakant, Saco

Kontakt

LO/TCO/Saco:s Brysselkontor
Avenue de Tervueren 15
B-1040 Bryssel, Belgien.
+32-2 732 18 00
info@brysselkontoret.se
Hitta oss på Facebook

UPPDRAG

Fackligt.eu är hemsidan för LO/TCO/Saco:s Brysselkontor. Fackliga Brysselkontoret bevakar samarbetet i Europeiska unionen och stödjer centralorganisationernas arbete för en europeisk politik som motsvarar fackmedlemmarnas intressen och behov.