Call us

LO:s, TCO:s och Sacos gemensamma ståndpunkt om TTIP

29-06-2015

LO, TCO och Saco har gemensamt tagit fram en ståndpunkt om de pågående förhandlingarna om ett handels- och investeringsavtal mellan EU och USA (TTIP).
 
Med anledning av förhandlingarna mellan EU och USA om ett handels- och investeringsavtal (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP) har LO, TCO och Saco tagit fram ett gemensamt ståndpunktspapper med krav till förhandlarna.

De fackliga utgångspunkterna för TTIP-förhandlingarna rör:

  1. Fackföreningarna i Sverige är positiva till frihandel
  2. Värna skyddsregler för arbetstagarna
  3. Värna det politiska handlingsutrymmet
  4. Särskilt om offentlig upphandling
  5. Relationen mellan investerare och stat – tvistelösning; ISDS
Läs hela ståndpunktspapperet här.

Contact

The Brussels Office of the Swedish Trade Unions
Avenue de Tervueren 15
B-1040 Bryssel, Belgien.
info@brysselkontoret.se
Hitta oss på Facebook

Uppdrag

Fackligt.eu är hemsidan för LO/TCO/Saco:s Brysselkontor. Fackliga Brysselkontoret bevakar samarbetet i Europeiska unionen och stödjer centralorganisationernas arbete för en europeisk politik som motsvarar fackmedlemmarnas intressen och behov.

Data privacy policy

In our Data Privacy Policy you can find information about how we collect and process your personal data. For more information contact info@brysselkontoret.se
© 2017 LO/TCO/Saco:s Fackliga Brysselkontor. Alla rättigheter förbehållna. 
redigera nära