Call us

Ny broschyr! EU och jobbet – Hur påverkar EU dig som arbetstagare?

06-05-2019

Söndagen den 26 maj 2019 är det val till Europaparlamentet och du som EU-medborgare kan genom att rösta vara med och påverka den fortsatta utvecklingen av det europeiska samarbetet. EU är mycket mer än en gemensam marknad med fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. Även om arbetsmarknads- och socialpolitiken i huvudsak är en nationell angelägenhet, påverkar EU-politiken också arbetstagares vardag i Sverige.

EU-samarbetet bidrar till bättre samordning och informationsutbyte mellan medlemsstaterna, och EU kan besluta om minimiregler som förbättrar arbetstagarnas rättigheter. Det kan t.ex. handla om frågor som gäller arbetstid, likabehandling, säker arbetsmiljö, skydd när företag säljs och arbetstagarinflytande på arbetsplatsen. Samtidigt är det viktigt att EU:s regler går hand i hand med den fackliga föreningsrätten, den svenska arbetsmarknadsmodellen och kollektivavtalens ställning. Fackliga Brysselkontoret har tagit fram en broschyr där du kan läsa mer om konkreta exempel på hur EU-regler påverkar svenska arbetstagare samt hur dessa regler kommer till. Glöm inte att rösta den 26 maj!

BroschyrEU och jobbet, hur påverkar EU dig som arbetstagare

Contact

The Brussels Office of the Swedish Trade Unions
Avenue de Tervueren 15
B-1040 Bryssel, Belgien.
info@brysselkontoret.se
Hitta oss på Facebook

Uppdrag

Fackligt.eu är hemsidan för LO/TCO/Saco:s Brysselkontor. Fackliga Brysselkontoret bevakar samarbetet i Europeiska unionen och stödjer centralorganisationernas arbete för en europeisk politik som motsvarar fackmedlemmarnas intressen och behov.

Data privacy policy

In our Data Privacy Policy you can find information about how we collect and process your personal data. For more information contact info@brysselkontoret.se
© 2017 LO/TCO/Saco:s Fackliga Brysselkontor. Alla rättigheter förbehållna. 
redigera nära