Call us

LO/TCO/Saco:s ståndpunkt om EU:s framtid

03-10-2017

Den 1 mars 2017 presenterade EU-kommissionen en ”Vitbok om EU:s framtid – tankar och scenarier för EU-27 fram till 2025”. Syftet med vitboken är att främja en diskussion om hur och på vilka områden EU-samarbetet ska bedrivas i framtiden. Vitboken och därtill hörande diskussionspapper har banat väg för en offentlig diskussion om hur EU ska fungera framöver.

LO, TCO och Saco har en positiv grundinställning till EU är och övertygade om att det europeiska samarbetet har potential att främja hållbar tillväxt och sysselsättning. Unionen står emellertid inför ett antal stora utmaningar framöver. Vilken väg EU ska välja är en viktig diskussion som de tre svenska fackliga centralorganisationerna aktivt deltar i, och en gemensam ståndpunkt om vitboken om EU:s framtid har därför antagits av styrelserna för LO, TCO och Saco. Ståndpunkten lyfter bl.a. fram vikten av goda sociala villkor, partssamverkan och fackliga rättigheter som några av nycklarna till hållbar tillväxt, sysselsättning och ett ökat förtroende för EU-samarbetet.

Ladda ner LO/TCO/Saco:s ståndpunkt om EU:s framtid här.

Download the English version of the LO/TCO/Saco Position on Future of EU here.

Contact

The Brussels Office of the Swedish Trade Unions
Avenue de Tervueren 15
B-1040 Bryssel, Belgien.
info@brysselkontoret.se
Hitta oss på Facebook

Uppdrag

Fackligt.eu är hemsidan för LO/TCO/Saco:s Brysselkontor. Fackliga Brysselkontoret bevakar samarbetet i Europeiska unionen och stödjer centralorganisationernas arbete för en europeisk politik som motsvarar fackmedlemmarnas intressen och behov.

Data privacy policy

In our Data Privacy Policy you can find information about how we collect and process your personal data. For more information contact info@brysselkontoret.se
© 2017 LO/TCO/Saco:s Fackliga Brysselkontor. Alla rättigheter förbehållna. 
redigera nära