Call us

EU-kommissionen utlovar en nystart för den sociala dialogen

06-05-2015

30 år efter Val Duchesse anordnade EU-kommissionen igår en högnivåkonferens med arbetsmarknadsparterna på europeisk och nationell nivå om den sociala dialogens framtid.

Kommissionen ser konferensen som ett första steg i arbetet med att stärka och fördjupa den sociala dialogen på alla nivåer för att bättre kunna möta de ekonomiska och sociala utmaningar som EU står inför. Kommissionen vill bland annat att parterna blir mer involverade och delaktiga i den ekonomiska politiken, både i Bryssel och i huvudstäderna.

Sysselsättningskommissionär Marianne Thyssen avslutade konferensen med att konstatera att ekonomier där dialogen mellan arbetsmarknadens parter är stark är mer konkurrenskraftiga och socialt motståndskraftiga. Involveringen av parterna är en förutsättning för att stärka konkurrenskraften och rättvisan. Det kan inte finnas en social marknadsekonomi utan en välfungerande social dialog, menade Thyssen. Läs hennes avslutningstal här.

Sacos ordförande Göran Arrius var på plats och representerade den svenska fackföreningsrörelsen. I sitt tal under en workshop lyfte Arrius fram tre saker som bör prägla den sociala dialogen i EU: En löneutveckling som är kopplad till produktivitetsutvecklingen i den konkurrensutsatta sektorn, ordentligt organiserade arbetsgivare som är beredda att delta i meningsfulla förhandlingar och att parterna ses som en tillgång och konsulteras på ett konstruktivt sätt på såväl europeisk som nationell nivå.

Läs mer i Arrius debattartikel på europaportalen.se.

3 new in box
3 st lˆst
5 st i box
5 st lˆst

Contact

The Brussels Office of the Swedish Trade Unions
Avenue de Tervueren 15
B-1040 Bryssel, Belgien.
info@brysselkontoret.se
Hitta oss på Facebook

Uppdrag

Fackligt.eu är hemsidan för LO/TCO/Saco:s Brysselkontor. Fackliga Brysselkontoret bevakar samarbetet i Europeiska unionen och stödjer centralorganisationernas arbete för en europeisk politik som motsvarar fackmedlemmarnas intressen och behov.

Data privacy policy

In our Data Privacy Policy you can find information about how we collect and process your personal data. For more information contact info@brysselkontoret.se
© 2017 LO/TCO/Saco:s Fackliga Brysselkontor. Alla rättigheter förbehållna. 
redigera nära