EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN – EESK

12 maj 2020

Ledamöter
Ellen Nygren, LO
ellen.nygren@lo.se

Sam Hägglund, LO
sam.hagglund@lo.se

Berivan Öngörur, TCO
berivan.ongorur@tco.se

Bo Jansson, Saco
bo.jansson@lr.se

EUROPEISKA SOCIALFONDSKOMMITTÉN

Ledamot
Mattias Schulstad, LO
mattias.schulstad@lo.se

Suppleanter
Vakant, TCO

Vakant, Saco

EU:s RÅDGIVANDE KOMMITTÉ FÖR ARBETSKRAFTENS FRIA RÖRLIGHET

Ledamöter
Tove Nandorf, LO
tove.nandorf@lo.se

Sofia Råsmar, TCO
sofia.rasmar@tco.se
Vakant, Saco

EU:s RÅDGIVANDE KOMMITTÉ FÖR HÄLSA OCH SÄKERHET PÅ ARBETSPLATSEN

Ledamot
Cyrene Waern, LO
cyrene.waern@lo.se

Suppleanter
Ulrika Hagstrom, TCO
ulrika.hagstrom@tco.se

Karin Fristedt, Saco
karin.fristedt@saco.se

EU:s RÅDGIVANDE KOMMITTÉ FÖR SAMORDNING AV SOCIALFÖRSÄKRINGSSYSTEM

Ledamöter

Joa Bergold, LO
joa.bergold@lo.se

Sofia Råsmar, TCO
sofia.rasmar@tco.se

Suppleant
Helena Larsson, Saco
helena.larsson@saco.se

EU:s RÅDGIVANDE KOMMITTÉ FÖR YRKESUTBILDNING

Ledamot

Mattias Samuelsson, LO
mattias.samuelsson@lo.se

Suppleant
Sofia Hylander, TCO
sofia.hylander@tco.se

Ana Andric, Saco
ana.andric@saco.se

EUROFOUND (Dublin)

Ledamot
Kristian Lovén Seldén, TCO
kristina.lovenselden@tco.se

Suppleant
Carola Löfstrand, LO
carola.lofstrand@lo.se 

CEDEFOP (Thessaloniki)

Ledamot

Ana Andric, Saco
ana.andric@saco.se

Suppleant
Kristina Lovén Seldén, TCO
kristina.lovenselden@tco.se
Mattias Samuelsson, LO
mattias.samuelsson@lo.se

ARBETSMILJÖBYRÅN (Bilbao)

Ledamot
Karin Fristedt, Saco
karin.fristedt@saco.se

Suppleant
Cyrene Waern, LO
cyrene.waern@lo.se

Kontakt

LO/TCO/Saco:s Brysselkontor
Avenue de Tervueren 15
B-1040 Bryssel, Belgien.
info@brysselkontoret.se
Hitta oss på Facebook

UPPDRAG

Fackligt.eu är hemsidan för LO/TCO/Saco:s Brysselkontor. Fackliga Brysselkontoret bevakar samarbetet i Europeiska unionen och stödjer centralorganisationernas arbete för en europeisk politik som motsvarar fackmedlemmarnas intressen och behov.

DATA PRIVACY POLICY

In our Data Privacy Policy you can find information about how we collect and process your personal data. For more information contact info@brysselkontoret.se