EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN – EESK

Ledamöter
Ellen Nygren, LO
ellen.nygren@lo.se  

Tomas Abrahamsson, LO
tomas.abrahamsson@seko.se

Berivan Öngörur, TCO
berivan.ongorur@tco.se

Bo Jansson, Saco
bo.jansson@lr.se

Suppleanter
Johan Danielsson, LO
johan.danielsson@lo.se

Lise-Lotte Lenberg, LO
lise-lotte.lenberg@lo.se

Per Hilmersson, TCO
per.hilmersson@tco.se

Karla Wixe, LO/TCO/Saco:s Brysselkontor
karla.wixe@brysselkontoret.se

 

EUROPEISKA SOCIALFONDSKOMMITTÉN

Ledamot
Roger Andersson, LO
roger.andersson@lo.se

Suppleanter
Kristina Lovén Seldén, TCO
kristina.lovenselden@tco.se

Vakant, Saco

 

EU:s RÅDGIVANDE KOMMITTÉ FÖR ARBETSKRAFTENS FRIA RÖRLIGHET

Ledamot
Mattias Schulstad, LO
mattias.schulstad@lo.se

Sofia Råsmar, TCO
sofia.rasmar@tco.se

Suppleant
Josefin Edström, Saco
josefin.edstrom@saco.se

 

EU:s RÅDGIVANDE KOMMITTÉ FÖR HÄLSA OCH SÄKERHET PÅ ARBETSPLATSEN

Ledamot

My Billstam, LO
my.billstam@lo.se

Suppleanter

Ulrika Hagstrom, TCO
ulrika.hagstrom@tco.se

Karin Fristedt, Saco
karin.fristedt@saco.se

 

EU:s RÅDGIVANDE KOMMITTÉ FÖR SAMORDNING AV SOCIALFÖRSÄKRINGSSYSTEM

Ledamöter

Joa Bergold, LO
joa.bergold@lo.se

Sofia Råsmar, TCO
sofia.rasmar@tco.se


Suppleant

Helena Larsson, Saco
helena.larsson@saco.se

 

EU:s RÅDGIVANDE KOMMITTÉ FÖR YRKESUTBILDNING

Ledamot

Mattias Samuelsson, LO
mattias.samuelsson@lo.se

Suppleant
Kristina Lovén Seldén, TCO
kristina.lovenselden@tco.se

 

EUROFOUND (Dublin)

Ledamot
Mats Essemyr, TCO
mats.essemyr@tco.se


Suppleant

Carola Löfstrand, LO
carola.lofstrand@lo.se 

 

CEDEFOP (Thessaloniki)

Ledamot

Kristina Lovén Seldén, TCO
kristina.lovenselden@tco.se

Suppleant
Mattias Samuelsson, LO
mattias.samuelsson@lo.se

Suppleant
Ana Andric, Saco
ana.andric@saco.se

 

ARBETSMILJÖBYRÅN (Bilbao)

Ledamot
Karin Fristedt, Saco
karin.fristedt@saco.se

Suppleant
My Billstam, LO
my.billstamt@lo.se

Lise Donovan, TCO
lise.donovan@tco.se

 


 

 

Kontakt

LO/TCO/Saco:s Brysselkontor
Avenue de Tervueren 15
B-1040 Bryssel, Belgien.
info@brysselkontoret.se
Hitta oss på Facebook

UPPDRAG

Fackligt.eu är hemsidan för LO/TCO/Saco:s Brysselkontor. Fackliga Brysselkontoret bevakar samarbetet i Europeiska unionen och stödjer centralorganisationernas arbete för en europeisk politik som motsvarar fackmedlemmarnas intressen och behov.

DATA PRIVACY POLICY

In our Data Privacy Policy you can find information about how we collect and process your personal data. For more information contact info@brysselkontoret.se