EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN – EESK

Ledamöter
Ellen Nygren, LO
ellen.nygren@lo.se  

Tomas Abrahamsson, LO
tomas.abrahamsson@seko.se

Berivan Öngörur, TCO
berivan.ongorur@tco.se

Bo Jansson, Saco
bo.jansson@lr.se

Suppleanter
Johan Danielsson, LO
johan.danielsson@lo.se

Lise-Lotte Lenberg, LO
lise-lotte.lenberg@lo.se

Per Hilmersson, TCO
per.hilmersson@tco.se

Karla Wixe, LO/TCO/Saco:s Brysselkontor
karla.wixe@brysselkontoret.se

 

EUROPEISKA SOCIALFONDSKOMMITTÉN

Ledamot
Roger Andersson, LO
roger.andersson@lo.se

Suppleanter
Kristina Lovén Seldén, TCO
kristina.lovenselden@tco.se

Vakant, Saco

 

EU:s RÅDGIVANDE KOMMITTÉ FÖR ARBETSKRAFTENS FRIA RÖRLIGHET

Ledamot
Mattias Schulstad, LO
mattias.schulstad@lo.se

Sofia Råsmar, TCO
sofia.rasmar@tco.se

Suppleant
Josefin Edström, Saco
josefin.edstrom@saco.se

 

EU:s RÅDGIVANDE KOMMITTÉ FÖR HÄLSA OCH SÄKERHET PÅ ARBETSPLATSEN

Ledamot

My Billstam, LO
my.billstam@lo.se

Suppleanter

Ulrika Hagstrom, TCO
ulrika.hagstrom@tco.se

Karin Fristedt, Saco
karin.fristedt@saco.se

 

EU:s RÅDGIVANDE KOMMITTÉ FÖR SAMORDNING AV SOCIALFÖRSÄKRINGSSYSTEM

Ledamöter

Joa Bergold, LO
joa.bergold@lo.se

Sofia Råsmar, TCO
sofia.rasmar@tco.se


Suppleant

Helena Larsson, Saco
helena.larsson@saco.se

 

EU:s RÅDGIVANDE KOMMITTÉ FÖR YRKESUTBILDNING

Ledamot

Mattias Samuelsson, LO
mattias.samuelsson@lo.se

Suppleant
Kristina Lovén Seldén, TCO
kristina.lovenselden@tco.se

 

EUROFOUND (Dublin)

Ledamot
Mats Essemyr, TCO
mats.essemyr@tco.se


Suppleant

Malin Wreder, LO
malin.wreder@lo.se

 

CEDEFOP (Thessaloniki)

Ledamot

Kristina Lovén Seldén, TCO
kristina.lovenselden@tco.se

Suppleant
Mattias Samuelsson, LO
mattias.samuelsson@lo.se

Suppleant
Ana Andric, Saco
ana.andric@saco.se

 

ARBETSMILJÖBYRÅN (Bilbao)

Ledamot
Karin Fristedt, Saco
karin.fristedt@saco.se

Suppleant
My Billstam, LO
my.billstamt@lo.se

Lise Donovan, TCO
lise.donovan@tco.se

 


 

 

Kontakt

LO/TCO/Saco:s Brysselkontor
Avenue de Tervueren 15
B-1040 Bryssel, Belgien.
+32-2 732 18 00
info@brysselkontoret.se
Hitta oss på Facebook

UPPDRAG

Fackligt.eu är hemsidan för LO/TCO/Saco:s Brysselkontor. Fackliga Brysselkontoret bevakar samarbetet i Europeiska unionen och stödjer centralorganisationernas arbete för en europeisk politik som motsvarar fackmedlemmarnas intressen och behov.