Om Fackliga Brysselkontoret

Vi bevakar EU i löntagarnas intresse

LO:s, TCO:s och Sacos gemensamma Brysselkontor har som uppgift att bevaka samarbetet i Europeiska unionen och stödja centralorganisationernas arbete för en europeisk politik som motsvarar fackmedlemmarnas intressen och behov.

EU:s politik och beslut har, direkt och indirekt, stor betydelse för svenska löntagare och fackligt aktiva. Därför måste de fackliga organisationerna finnas på plats och bevaka unionens utveckling och lagstiftning.

Brysselkontoret bistår med fördjupad information om bland annat kommissionsrapporter och -förslag, och yttranden från Europaparlamentet och Europafacket. Kontoret följer särskilt den ekonomiska politiken, sysselsättningspolitiken och andra arbetslivsfrågor, till exempel arbetsrätt, arbetsmiljö, arbetstider, jämställdhet och socialförsäkringar.

Brysselkontoret har en viktig roll som en länk mellan Sverige och EU, och hjälper LO, TCO och Saco och deras förbund med kontakter och information i Bryssel.

Kontoret tar emot många besökare. Vi ordnar också program för fackliga grupper, handläggare och förtroendevalda. Se avdelningen Besök Bryssel på hemsidan. Även politiker, myndighetsrepresentanter, journalister, forskare och andra intresserade får information från oss om utvecklingen i EU ur ett fackligt perspektiv.

Brysselkontorets styrelse

Fackliga Brysselkontoret är gemensamt för LO, TCO och Saco. Verksamheten leds av en styrelse med ett roterande ordförandeskap där TCO:s ordförande Therese Svanström är ordförande just nu. Vice ordförande är LO:s förste vice ordförande Therese Gouvelin och Saco:s ordförande Göran Arrius. Övriga ledamöter är Monika Arvidsson, LO, Oscar Wåglund Söderström, TCO, och Jenny Rydstedt, Saco.

Brysselkontorets anställda

Fackliga Brysselkontoret leds av en kontorschef och består av en senior rådgivare, en junior handläggare (endast våren 2020), en ekonomi- och personalassistent och en besökshandläggare. Kontoret har från hösten 2020 också minst en studerandepraktikant per termin. Kontaktuppgifter finns här.

Byggnaden

Fackliga Brysselkontoret håller till i ett så kallat Maison du Maître inspirerat av Jugendstilen. Huset byggdes 1907. Läs mer om byggnaden här.

Jonna Jaakke, Eva-Lena Kapanen, Katja Olbers-Goderis, Carl-Albert Hjelmborn

Kontakt

LO/TCO/Saco:s Brysselkontor
Avenue de Tervueren 15
B-1040 Bryssel, Belgien.
info@brysselkontoret.se
Hitta oss på Facebook

UPPDRAG

Fackligt.eu är hemsidan för LO/TCO/Saco:s Brysselkontor. Fackliga Brysselkontoret bevakar samarbetet i Europeiska unionen och stödjer centralorganisationernas arbete för en europeisk politik som motsvarar fackmedlemmarnas intressen och behov.

DATA PRIVACY POLICY

In our Data Privacy Policy you can find information about how we collect and process your personal data. For more information contact info@brysselkontoret.se