Om Fackliga Brysselkontoret

Vi bevakar EU i löntagarnas intresse

LO:s, TCO:s och Sacos gemensamma Brysselkontor har som uppgift att bevaka samarbetet i Europeiska unionen och stödja centralorganisationernas arbete för en europeisk politik som motsvarar fackmedlemmarnas intressen och behov.

EU:s politik och beslut har, direkt och indirekt, stor betydelse för svenska löntagare och fackligt aktiva. Därför måste de fackliga organisationerna finnas på plats och bevaka unionens utveckling och lagstiftning.

Brysselkontoret bistår med fördjupad information om bland annat kommissionsrapporter och -förslag, och yttranden från Europaparlamentet och Europafacket. Kontoret följer särskilt den ekonomiska politiken, sysselsättningspolitiken och andra arbetslivsfrågor, till exempel arbetsrätt, arbetsmiljö, arbetstider, jämställdhet och socialförsäkringar.

Brysselkontoret har en viktig roll som en länk mellan Sverige och EU, och hjälper LO, TCO och Saco och deras förbund med kontakter och information i Bryssel.

Kontoret tar emot många besökare. Vi ordnar också program för fackliga grupper, handläggare och förtroendevalda. Se avdelningen Besök Bryssel på hemsidan. Även politiker, myndighetsrepresentanter, journalister, forskare och andra intresserade får information från oss om utvecklingen i EU ur ett fackligt perspektiv.

Brysselkontorets styrelse

Fackliga Brysselkontoret är gemensamt för LO, TCO och Saco. Verksamheten leds av en styrelse med LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson som ordförande. Vice ordförande är TCO:s ordförande Eva Nordmark och Saco:s ordförande Göran Arrius. Övriga ledamöter är Loa Brynjulfsdottir, LO, Per Hilmersson, TCO och Åsa Ehinger Berling, Saco.

Sekretariat

Fackliga Brysselkontorets sekretariat leds av en kontorschef och består av en sakhandläggare, en ekonomihandläggare, en besökshandläggare och en administrativ assistent. Kontaktuppgifter finns här.

Byggnaden

Fackliga Brysselkontoret håller till i ett så kallat Maison du Maître inspirerat av Jugendstilen. Huset byggdes 1907. Läs mer om byggnaden här.

Kontakt

LO/TCO/Saco:s Brysselkontor
Avenue de Tervueren 15
B-1040 Bryssel, Belgien.
+32-2 732 18 00
info@brysselkontoret.se
Hitta oss på Facebook

UPPDRAG

Fackligt.eu är hemsidan för LO/TCO/Saco:s Brysselkontor. Fackliga Brysselkontoret bevakar samarbetet i Europeiska unionen och stödjer centralorganisationernas arbete för en europeisk politik som motsvarar fackmedlemmarnas intressen och behov.