Karla Wixe blir ny chef på Fackliga Brysselkontoret. Hon efterträder Per Hilmersson som numera är internationell chef på TCO i Stockholm. Wixe är jurist med EU- och arbetsrätt som inriktning och arbetar för närvarande som sakhandläggare på Brysselkontoret. Hon tillträder sin nya tjänst vid årsskiftet.

– Jag är mycket glad över att få det här förtroendet. 2016 blir ett viktigt år i EU-sammanhang. Handelsavtalet TTIP liksom frågor om arbetskraftens fria rörlighet inom EU kommer att vara centrala. Det blir viktigt att det finns en stark svensk facklig röst i Bryssel, säger Karla Wixe.

LO:s, TCOs och Sacos gemensamma Brysselkontor har som uppgift att bevaka samarbetet i Europeiska unionen och stödja centralorganisationernas arbete för en europeisk politik som motsvarar fackmedlemmarnas intressen och behov. Ordförandeskapet i Brysselkontoret roterar mellan centralorganisationer. Det innehas för närvarande av Eva Nordmark, ordförande TCO.

– Vi är mycket nöjda med den här rekryteringen. Karla har en gedigen utbildning i juridik med inriktning på EU- och arbetsrätt och hon har arbetat med frågorna under många år, såväl i Sverige som internationellt, säger Eva Nordmark, ordförande TCO.

– De kommande åren blir mycket viktiga för den Europeiska unionens framtid. Det blir viktigare än någonsin att driva på utvecklingen så att löntagarnas rättigheter stärks. Vårt påverkansarbete i Bryssel är en nyckel till att lyckas, säger Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande LO.

– Brysselkontoret är de svenska fackens representanter gentemot EU:s institutioner. Det är ett viktigt uppdrag och vi är övertygade om att Karla kommer att göra ett utmärkt jobb, säger Göran Arrius, ordförande Saco.

Kontakt

LO/TCO/Saco:s Brysselkontor
Avenue de Tervueren 15
B-1040 Bryssel, Belgien.
+32-2 732 18 00
info@brysselkontoret.se
Hitta oss på Facebook

UPPDRAG

Fackligt.eu är hemsidan för LO/TCO/Saco:s Brysselkontor. Fackliga Brysselkontoret bevakar samarbetet i Europeiska unionen och stödjer centralorganisationernas arbete för en europeisk politik som motsvarar fackmedlemmarnas intressen och behov.