Karla Wixe blir ny chef på Fackliga Brysselkontoret. Hon efterträder Per Hilmersson som numera är internationell chef på TCO i Stockholm. Wixe är jurist med EU- och arbetsrätt som inriktning och arbetar för närvarande som sakhandläggare på Brysselkontoret. Hon tillträder sin nya tjänst vid årsskiftet.

– Jag är mycket glad över att få det här förtroendet. 2016 blir ett viktigt år i EU-sammanhang. Handelsavtalet TTIP liksom frågor om arbetskraftens fria rörlighet inom EU kommer att vara centrala. Det blir viktigt att det finns en stark svensk facklig röst i Bryssel, säger Karla Wixe.

LO:s, TCOs och Sacos gemensamma Brysselkontor har som uppgift att bevaka samarbetet i Europeiska unionen och stödja centralorganisationernas arbete för en europeisk politik som motsvarar fackmedlemmarnas intressen och behov. Ordförandeskapet i Brysselkontoret roterar mellan centralorganisationer. Det innehas för närvarande av Eva Nordmark, ordförande TCO.

– Vi är mycket nöjda med den här rekryteringen. Karla har en gedigen utbildning i juridik med inriktning på EU- och arbetsrätt och hon har arbetat med frågorna under många år, såväl i Sverige som internationellt, säger Eva Nordmark, ordförande TCO.

– De kommande åren blir mycket viktiga för den Europeiska unionens framtid. Det blir viktigare än någonsin att driva på utvecklingen så att löntagarnas rättigheter stärks. Vårt påverkansarbete i Bryssel är en nyckel till att lyckas, säger Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande LO.

– Brysselkontoret är de svenska fackens representanter gentemot EU:s institutioner. Det är ett viktigt uppdrag och vi är övertygade om att Karla kommer att göra ett utmärkt jobb, säger Göran Arrius, ordförande Saco.

Kontakt

LO/TCO/Saco:s Brysselkontor
Avenue de Tervueren 15
B-1040 Bryssel, Belgien.
+32-2 732 18 00
info@brysselkontoret.se
Hitta oss på Facebook

UPPDRAG

Fackligt.eu är hemsidan för LO/TCO/Saco:s Brysselkontor. Fackliga Brysselkontoret bevakar samarbetet i Europeiska unionen och stödjer centralorganisationernas arbete för en europeisk politik som motsvarar fackmedlemmarnas intressen och behov.

DATA PRIVACY POLICY

In our Data Privacy Policy you can find information about how we collect and process your personal data. For more information contact info@brysselkontoret.se