LO, TCO och Saco har gemensamt tagit fram en ståndpunkt om de pågående förhandlingarna om ett handels- och investeringsavtal mellan EU och USA (TTIP).

Med anledning av förhandlingarna mellan EU och USA om ett handels- och investeringsavtal (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP) har LO, TCO och Saco tagit fram ett gemensamt ståndpunktspapper med krav till förhandlarna.

De fackliga utgångspunkterna för TTIP-förhandlingarna rör:

1. Fackföreningarna i Sverige är positiva till frihandel

2. Värna skyddsregler för arbetstagarna

3. Värna det politiska handlingsutrymmet

4. Särskilt om offentlig upphandling

5. Relationen mellan investerare och stat – tvistelösning; ISDS

Läs hela ståndpunktspapperet här.

 

Kontakt

LO/TCO/Saco:s Brysselkontor
Avenue de Tervueren 15
B-1040 Bryssel, Belgien.
+32-2 732 18 00
info@brysselkontoret.se
Hitta oss på Facebook

UPPDRAG

Fackligt.eu är hemsidan för LO/TCO/Saco:s Brysselkontor. Fackliga Brysselkontoret bevakar samarbetet i Europeiska unionen och stödjer centralorganisationernas arbete för en europeisk politik som motsvarar fackmedlemmarnas intressen och behov.