Kontakt

Carl-Albert Hjelmborn

Chef

+32 (0) 473 94 49 51

Eva-Lena Kapanen

Senior Rådgivare

+32 (0) 477 468 753

Jonna Jaakke

Besökshandläggare

+32 (0) 478 933 422

Katja Olbers-Goderis

Ekonomi- och personalassistent

+32 (0) 478 93 11 68

Sandra Jansson

Praktikant

+46 (0) 763 27 33 12

Tove Dahlberg

Praktikant

+46 (0) 706 85 93 62

Utsänd handläggare

Tidsbunden

Carl-Albert Hjelmborn

Chef

+32 (0) 473 94 49 51

Eva-Lena Kapanen

Senior Rådgivare

+32 (0) 477 468 753

Jonna Jaakke

Besökshandläggare

+32 (0) 478 933 422

Katja Olbers-Goderis

Ekonomi- och personalassistent

+32 (0) 478 93 11 68

Sandra Jansson

Praktikant

+46 (0) 763 27 33 12

Tove Dahlberg

Praktikant

+46 (0) 706 85 93 62

Utsänd handläggare

Fackligt

Kontakt

LO/TCO/Saco:s Brysselkontor
Avenue de Tervueren 15
B-1040 Bryssel, Belgien.
info@brysselkontoret.se
Hitta oss på Facebook

UPPDRAG

Fackligt.eu är hemsidan för LO/TCO/Saco:s Brysselkontor. Fackliga Brysselkontoret bevakar samarbetet i Europeiska unionen och stödjer centralorganisationernas arbete för en europeisk politik som motsvarar fackmedlemmarnas intressen och behov.

DATA PRIVACY POLICY

In our Data Privacy Policy you can find information about how we collect and process your personal data. For more information contact info@brysselkontoret.se