Kontakt

Carl-Albert Hjelmborn

Chef

+32 (0) 473 94 49 51

Didrik Lundh

Junior sakhandläggare

+32 (0) 470 90 11 40

Jonna Jaakke

Besökshandläggare

+32 (0) 478 933 422

Katja Olbers-Goderis

Assistent

+32 (0) 2 732 18 00

 

Utsänd handläggare

Tidsbunden

advisor@brysselkontoret.se

+32 (0)2 732 18 00

Carl-Albert Hjelmborn

Chef

+32 (0) 473 94 49 51

Didrik Lundh

Junior sakhandläggare

+32 (0) 470 90 11 40

Jonna Jaakke

Besökshandläggare

+32 (0) 478 933 422

Katja Olbers-Goderis

Assistent

+32 (0) 2 732 18 00

 

Utsänd handläggare

+32 (0) 2 732 18 00

Fackligt

Kontakt

LO/TCO/Saco:s Brysselkontor
Avenue de Tervueren 15
B-1040 Bryssel, Belgien.
+32-2 732 18 00
info@brysselkontoret.se
Hitta oss på Facebook

UPPDRAG

Fackligt.eu är hemsidan för LO/TCO/Saco:s Brysselkontor. Fackliga Brysselkontoret bevakar samarbetet i Europeiska unionen och stödjer centralorganisationernas arbete för en europeisk politik som motsvarar fackmedlemmarnas intressen och behov.

DATA PRIVACY POLICY

In our Data Privacy Policy you can find information about how we collect and process your personal data. For more information contact info@brysselkontoret.se