Information

Uppdrag inom EU-organ

EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN - EESK Ledamot Ellen Nygren, LO ellen.nygren@lo.se   08-796 27 31 Tomas Abrahamsson, LO (Seko) tomas.abrahamsson@seko.se 070-592 68 91 Berivan Öngörur, TCO berivan.ongorur@tco.se 08-782 92 30 Bo Jansson, Saco (Lärarnas...

LO/TCO/Saco:s ståndpunkt om EU:s framtid

Den 1 mars 2017 presenterade EU-kommissionen en ”Vitbok om EU:s framtid – tankar och scenarier för EU-27 fram till 2025”. Syftet med vitboken är att främja en diskussion om hur och på vilka områden EU-samarbetet ska bedrivas i framtiden. Vitboken och därtill hörande...

Uppdrag inom den sociala dialogen

SOCIALA DIALOGKOMMITTÉN Ledamot Roger Andersson, LO roger.andersson@lo.se Suppleant Lise Donovan, TCO lise.donovan@tco.se 2:a Suppleant Vakant, Saco UNDERGRUPP: MAKROEKONOMISKA GRUPPEN Ledamot Göran Zettergren, TCO goran.zettergren@tco.se 08-782 91 33 Suppleant Thomas...

Kontakt

LO/TCO/Saco:s Brysselkontor
Avenue de Tervueren 15
B-1040 Bryssel, Belgien.
+32-2 732 18 00
info@brysselkontoret.se
Hitta oss på Facebook

UPPDRAG

Fackligt.eu är hemsidan för LO/TCO/Saco:s Brysselkontor. Fackliga Brysselkontoret bevakar samarbetet i Europeiska unionen och stödjer centralorganisationernas arbete för en europeisk politik som motsvarar fackmedlemmarnas intressen och behov.