LO, TCO och Saco söker en chef till det gemensamma kontoret i Bryssel, med tillträde i september 2019, eller efter överenskommelse. Brysselkontoret har till uppgift att understödja organisationernas och deras förbunds verksamhet och engagemang i EU-frågor samt att främja en europeisk utveckling i löntagarnas intressen. Kontoret erbjuder en spännande, kreativ och utvecklande arbetsmiljö i en internationell omgivning.

I arbetsuppgifterna ingår att:

 • Bevaka och påverka den facklig-politiska diskussionen i EU, arbetet och de långsiktiga planerna inom EU:s institutioner.
 • Bedöma och vidarebefordra relevant information och underlag till LO, TCO och Saco.
 • Samarbeta med andra fackliga Bryssel­kontor, Europafacket och europeiska branschfederationer.
 • Hålla kontakt med Sveriges EU-rep­re­sentation, svenska företag och näringslivsorganisationer, folkrörelser och andra or­ga­nisationer av relevans för verksamheten.
 • Leda verksamhet, personal och ekonomisk förvaltning vid Brysselkontoret inom ramen för av styrelse fastlagd budget och verksamhetsplan.
 • Ansvara för Brysselkontorets verksamhet inför styrelse och stämma samt svenska och belgiska myndigheter.
 • Ansvara för förvaltningen av kontorsfastigheten i Bryssel.

Vi söker dig som:

 • Har akademisk examen, särskilt inom samhällsvetenskapliga, juridiska eller ekonomiska ämnen, eller yrkeserfarenhet som ger likvärdiga kvalifikationer.
 • Talar och skriver flytande på svenska och obehindrat på engelska. Ytterligare språkkunskaper (framför allt i franska) är en merit.
 • Har erfarenhet av europafackligt arbete, arbete i eller bevaknings- och påverkansarbete gentemot någon av EU:s institutioner.
 • Har ett upparbetat nätverk av kontakter i Bryssel.
 • Har mycket god kännedom om EU:s institutioner och procedurer, svenska fackliga organisationer och arbetsmarknadens funktionssätt.
 • Har erfarenhet av personal-, projekt- och/eller verksamhetsledning.

Den vi söker ska ha goda ledaregenskaper, vara strukturerad och kunna ta egna initiativ. Det är också viktigt att vara yrkesmässigt social, kommunikativ och ha en god analytisk förmåga. Vi utgår från att du delar de fackliga värderingarna.

Tjänsten är på heltid och gäller tills vidare, med start i september 2019, eller efter överenskommelse. Personalen på Brysselkontoret är anställda på belgiskt kontrakt och arbetar under belgiskt kollektivavtal.

Mer information och ansökan

Mer information om tjänsten ges av

LO:s t f internationella chef Monika Arvidsson, monika.arvidsson@lo.se, mobil: +46 (0)70 624 26 67,

t f teamchef för Europa och juridik på TCO, med ansvar för Europafrågor Sofia Råsmar, sofia.rasmar@tco.se, mobil: +46 (0)72 527 31 20, och

Sacos internationella sekreterare Laila Abdallah, laila.abdallah@saco.se, mobil: +46 (0)76 777 04 36.

Om du är intresserad av ett spännande och viktigt ledarskaps- och påverkansarbete för våra organisationer i Bryssel, tveka inte att anmäla ditt intresse!

Välkommen med din ansökan, inklusive meritförteckning, senast den 25 augusti 2019 till e-postadress: monika.arvidsson@lo.se

www.fackligt.eu

Kontakt

LO/TCO/Saco:s Brysselkontor
Avenue de Tervueren 15
B-1040 Bryssel, Belgien.
+32-2 732 18 00
info@brysselkontoret.se
Hitta oss på Facebook

UPPDRAG

Fackligt.eu är hemsidan för LO/TCO/Saco:s Brysselkontor. Fackliga Brysselkontoret bevakar samarbetet i Europeiska unionen och stödjer centralorganisationernas arbete för en europeisk politik som motsvarar fackmedlemmarnas intressen och behov.

DATA PRIVACY POLICY

In our Data Privacy Policy you can find information about how we collect and process your personal data. For more information contact info@brysselkontoret.se