Med anledning av valet till Europaparlament den 26 maj 2019 har LO/TCO/Saco:s Brysselkontor genomfört en enkätundersökning för att kartlägga hur svenska partier ställer sig i EU-frågor som är viktiga för facken och svenska arbetstagare. Enkäten skickades till de svenska partier som idag finns representerade i Europaparlamentet och innehåller 11 frågor angående hållbar tillväxt, sysselsättning, arbetsvillkor, arbetsmiljö, jämställdhet, den inre marknaden och EU:s framtid.

Enkäten skickades ut den 18 mars 2019 till de partier som funnits representerade i Europaparlamentet under mandatperioden 2014–2019, alltså: Centerpartiet (C), Feministiskt Initiativ (FI), Kristdemokraterna (KD), Liberalerna (L), Miljöpartiet (MP), Moderaterna (M), Socialdemokraterna (S), Sverigedemokraterna (SD) och Vänsterpartiet (V).

Partierna hade fram till den 8 april 2019 på sig att inkomma med svar. Samtliga partier utom Sverigedemokraterna har besvarat enkäten.

Genom att klicka på länkarna nedan kan du ta del av Fackliga Brysselkontorets referat av partiernas svar, partiernas egna svar på samtliga frågor i enkäten, samt enkäten.

 

  1. Fackliga Brysselkontorets referat av svaren
  2. Partiernas fullständiga svar på enkäten

  3. Enkäten

Kontakt

LO/TCO/Saco:s Brysselkontor
Avenue de Tervueren 15
B-1040 Bryssel, Belgien.
info@brysselkontoret.se
Hitta oss på Facebook

UPPDRAG

Fackligt.eu är hemsidan för LO/TCO/Saco:s Brysselkontor. Fackliga Brysselkontoret bevakar samarbetet i Europeiska unionen och stödjer centralorganisationernas arbete för en europeisk politik som motsvarar fackmedlemmarnas intressen och behov.

DATA PRIVACY POLICY

In our Data Privacy Policy you can find information about how we collect and process your personal data. For more information contact info@brysselkontoret.se