Uppdrag inom EU-organ

EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN – EESK 12 maj 2020 Ledamöter Ellen Nygren, LO ellen.nygren@lo.se Sam Hägglund, LO sam.hagglund@lo.se Berivan Öngörur, TCO berivan.ongorur@tco.se Benny Johansson, Saco janbenny.j@gmail.com EUROPEISKA...

Uppdrag inom Europafacket (EFS)

Uppdrag inom Europafacket (EFS) 6 maj 2020 EFS:s STYRELSELedamöter Susanna Gideonsson, LOSusanna.gideonsson@lo.se Therese Svanström, TCOTherese.svanstrom@tco.se Göran Arrius, Sacogoran.arrius@saco.se Therese Guovelin, LOtherese.guovelin@lo.se Peter Hellberg,...

Kontakt

LO/TCO/Saco:s Brysselkontor
Avenue de Tervueren 15
B-1040 Bryssel, Belgien.
info@brysselkontoret.se
Hitta oss på Facebook

UPPDRAG

Fackligt.eu är hemsidan för LO/TCO/Saco:s Brysselkontor. Fackliga Brysselkontoret bevakar samarbetet i Europeiska unionen och stödjer centralorganisationernas arbete för en europeisk politik som motsvarar fackmedlemmarnas intressen och behov.

DATA PRIVACY POLICY

In our Data Privacy Policy you can find information about how we collect and process your personal data. For more information contact info@brysselkontoret.se