Besök Bryssel

Planerar ert fackförbund en studieresa till Bryssel? Vill ni ordna med möten i EU:s huvudstad?

Vi på det fackliga Brysselkontoret hjälper gärna fackliga grupper med planering och upplägg av program för besök i Bryssel. Förutom en genomgång av vår verksamhet och arbete, kan vi hjälpa till med besök på bland annat Europaparlamentet, EU-kommissionen samt övriga EU-institutioner och organ efter önskemål.

Vi har två konferenslokaler som vi lånar ut till fackliga grupper och hyr ut till utomstående.

Fackliga Brysselkontoret håller till i ett så kallat Maison du Maître-hus, inspirerat av Jugendstilen, och byggt 1907. Läs mer om byggnaden här.

För hjälp med besök och program, kontakta Jonna Jaakke (adressuppgifter under “kontakt“).

Kontakt

LO/TCO/Saco:s Brysselkontor
Avenue de Tervueren 15
B-1040 Bryssel, Belgien.
+32-2 732 18 00
info@brysselkontoret.se
Hitta oss på Facebook

UPPDRAG

Fackligt.eu är hemsidan för LO/TCO/Saco:s Brysselkontor. Fackliga Brysselkontoret bevakar samarbetet i Europeiska unionen och stödjer centralorganisationernas arbete för en europeisk politik som motsvarar fackmedlemmarnas intressen och behov.