Uppdrag inom EU-organ

EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN – EESK 12 maj 2020 Ledamöter Ellen Nygren, LO ellen.nygren@lo.se Sam Hägglund, LO sam.hagglund@lo.se Berivan Öngörur, TCO berivan.ongorur@tco.se Benny Johansson, Saco janbenny.j@gmail.com EUROPEISKA...

Uppdrag inom Europafacket (EFS)

Uppdrag inom Europafacket (EFS) 6 maj 2020 EFS:s STYRELSELedamöter Susanna Gideonsson, LOSusanna.gideonsson@lo.se Therese Svanström, TCOTherese.svanstrom@tco.se Göran Arrius, Sacogoran.arrius@saco.se Therese Guovelin, LOtherese.guovelin@lo.se Peter Hellberg,...
Ny medarbetare på kontoret

Ny medarbetare på kontoret

Den 20 april började Eva-Lena Kapanen som senior rådgivare på det Fackliga Brysselkontoret. Eva-Lena kommer närmast från Europaparlamentet och har en lång och gedigen erfarenhet från arbetet i EU:s institutioner. – Eva-Lena kommer att bli en stor tillgång för...

EU och den svenska kollektivavtalsmodellen

Fackliga Brysselkontoret har tagit fram en skrift med grundläggande information om den svenska kollektivavtalsmodellen och fackliga grundprinciper för EU-arbetet.  De svenska fackliga centralorganisationerna LO, TCO och Saco har en positiv grundinställning till EU och...

LO:s, TCO:s och Sacos gemensamma ståndpunkt om TTIP

LO, TCO och Saco har gemensamt tagit fram en ståndpunkt om de pågående förhandlingarna om ett handels- och investeringsavtal mellan EU och USA (TTIP). Med anledning av förhandlingarna mellan EU och USA om ett handels- och investeringsavtal (Transatlantic Trade and...

Kontakt

LO/TCO/Saco:s Brysselkontor
Avenue de Tervueren 15
B-1040 Bryssel, Belgien.
info@brysselkontoret.se
Hitta oss på Facebook

UPPDRAG

Fackligt.eu är hemsidan för LO/TCO/Saco:s Brysselkontor. Fackliga Brysselkontoret bevakar samarbetet i Europeiska unionen och stödjer centralorganisationernas arbete för en europeisk politik som motsvarar fackmedlemmarnas intressen och behov.

DATA PRIVACY POLICY

In our Data Privacy Policy you can find information about how we collect and process your personal data. For more information contact info@brysselkontoret.se