Nyheter

Stort stöd för strejkrätten bland Europaparlamentarikerna

Ett välfungerande ILO är viktigt för EU-kommissionen som i veckan uttalade sig om strejkrättskonflikten inom FN-organet. I den efterföljande debatten uttryckte Europaparlamentarikerna ett starkt stöd för strejkrätten. (mer…)

EU och den svenska kollektivavtalsmodellen

Fackliga Brysselkontoret har tagit fram en skrift med grundläggande information om den svenska kollektivavtalsmodellen och fackliga grundprinciper för EU-arbetet.  (mer…)

Krav på balans och öppenhet för kommissionens expertgrupper

EU-ombudsmannen Emily O’Reilly har lagt fram förslag på hur kommissionens expertgrupper ska få en mer jämn sammansättning och hur deras arbete ska bli mer öppet för allmänheten.  (mer…)

Ny parlamentsrapport om ungdomsarbetslöshet

De senaste 15 åren har ungdomsarbetslösheten konstant varit högre än arbetslösheten bland äldre arbetstagare. Det konstateras i en ny rapport om arbetsmarknadssituationen för personer yngre än 25 år.  (mer…)

Kommissionen föreslår mer öppenhet i investeringstvister

Kommande rättstvister mellan investerare och stater grundade på så kallade ISDS-klausuler i investeringsavtal kan inom kort bli mer öppna för allmänheten. EU-kommissionen har föreslagit att EU och dess medlemsländer ska ratificera en ny FN-konvention om öppenhet.  (mer…)

Powered by WordPress | Palm Pre Reviews at Palm Pre Blog. | Thanks to Juicers, Free MMO and Fat burning furnace