VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014

Den 25 maj 2014 är det val till Europaparlamentet. Europaparlamentet är EU:s enda direkt folkvalda institution och spelar en viktig roll när det gäller att påverka de beslut som fattas på EU-nivå. Tillsammans med rådet fattar parlamentet beslut om lagstiftning på en...

Kontakt

LO/TCO/Saco:s Brysselkontor
Avenue de Tervueren 15
B-1040 Bryssel, Belgien.
+32-2 732 18 00
info@brysselkontoret.se
Hitta oss på Facebook

UPPDRAG

Fackligt.eu är hemsidan för LO/TCO/Saco:s Brysselkontor. Fackliga Brysselkontoret bevakar samarbetet i Europeiska unionen och stödjer centralorganisationernas arbete för en europeisk politik som motsvarar fackmedlemmarnas intressen och behov.